Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je specijalistička grana dentalne medicine koja obuhvata i rekonstrukciju estetskih i funkcionalnih poremećaja usne šupljine sa preprotetskim i preimplantološkim zahvatima.

Najčešći oralno hirurški zahvati su: vađenje impaktiranih umnjaka, komplikovana vađenja impaktiranih i retiniranih očnjaka, apikotomija (resekcije korena zuba), hirurško uklanjanje cista, sinus-lift (podizanje dna sinusa), augmentacija koštanog grebena (nadogradnja kosti), vađenje zaostalih i slomljenih korenova zuba.

U saradnji sa ostalim stomatološkim specijalnostima, posebno tokom ortodontske terapije, ponekad je potrebno izvaditi pojedine zdrave zube, mlečne ili trajne kako bi terapija bila uspešna!